15. den

03.Srpen 2015

Sportujeme! Pierre de Coubertin by z nás dnes měl jistě velikou radost. Světový olympismus, a tedy též i olympismus jankovský, je životní filozofií, povznášející a vyváženě spojující v jeden celek zdatnost těla, vůle a ducha. Spojením sportu, kultury a výchovy usilujeme o vytvoření pocitu radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a na respektování základních universálních etických principů bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play.

Můžeme konstatovat, že uvedená myšlenka olympismu, která je převzata z preambule olympijské charty, byla v průběhu jankovské olympiády zcela naplněna.