Změna termínu konání 2. turnusu

27.Květen 2020

Drazí Jankováci,

na základě hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění sezóny letních dětských rekreací pro rok 2020 bylo rozhodnuto, že druhý turnus letošního tábora bude o den posunut. Nový termín konání druhého turnusu je od úterý 21. července do neděle 9. srpna. Toto opatření bylo nutné přijmout vzhledem k povinnosti zajistit dostatečně dlouhou prodlevu mezi jednotlivými turnusy.

Jsme moc rádi, že díky tomuto posunu bude zachována délka tábora a že si náš parádní tábor užijeme na plných dvacet dní :).

Vzhledem k panující situaci vás budeme v brzké době informovat o dalších opatřeních, která byl provozovatel nucen pro zachování letošního tábora přijmout. 

Tým 2. turnusu