CETEH – první etapa

25.Červenec 2020

Velevážené panstvo, ctihodné dámy,

na vědomost se dává, že naše měšťanské cechy se statečně popraly s první sadou úkolů, které je potřeba na cestě za výrobou císařské koruny splnit. V sázce je také přízeň samotného císaře Rudolfa II.! Pod vedením pana magistra Kellyho musely cechy a jejich příslušníci obstát v těchto dovednostech:

rukodělba – výroba cechovního štítu, zdobení baretů a uniforem,

dvorské kratochvíle – kejklířské umění,

hutnictví – nauka o metalurgii,

hvězdoprava – nauka o souhvězdích, planetách a kosmických jevech,

botanika – poznávání rostlin, léčivých bylin a výroba lektvarů,

kartografie – průzkum terénu, práce s buzolou, tvorba map,

válečnictví – zkouška fyzické zdatnosti, nauka o výzbroji a výstroji,

cizí jazyky – zkouška z cizí řeči.

Všichni měšťané prokázali, že skutečně patří k výkvětu svých měst. Jejich nasazení, píle a šikovnost jsou příslibem budoucích úspěchů. Nejvíce císařské přízně získalo v tomto kole město Žatec a vydobylo si tím čelní postavení mezi ostatními městy. Nic však není rozhodnuto, jsme teprve na začátku dlouhé cesty, na jejímž konci bude poklad Rudolfa druhého!

Nezapomeňte se podívat do kompletní fotogalerie, blíže http://2turnus-archiv.ldtjankov.cz/kronika/2020/galerie-zprovoznena/