Zahájení etapové hry

21.Červenec 2019

Všem spoluobčanům! 

Vězte, že stateční zástupci vybraných československých spolků v sobotních podvečerních hodinách opět pozvedli pochodeň naděje a stejně jako ve Velké válce i tentokrát zažehli v našich srdcích plameny československého hrdinství.

Všichni víme, že po skončení Velké války je soudobým největším strachem nemoc černých neštovic. Nemoc, která nehledí na původ, barvu pleti či politické smýšlení a jako stín zla temně sbírá životy po celé Zemi. Nejinak je tomu i v naší nové zemi, zemi Československé. Připomeňme osud malého chlapce Miroslava Zikmunda, jehož tělo je právě v těchto dnech těžce zkoušeno touto proradnou chorobou. 

Uplynul právě rok od chvíle, kdy Čechoslováci poprvé hrdě stanuli po boku ostatních suverénních států. A jsme rádi, že již po pouhém roce existence naší republiky smíme k blahu všeho lidstva přispět nemalým podílem. Vděčíme za to zejména panu profesorovi Jaromíru Pečírkovi, československému lékaři a botanikovi, cestovateli, badateli a horolezci. Právě on je jen krůček od objevení a výroby léku proti černé smrti. 

K výrobě takového léku je však potřeba podniknout dlouhou a strastiplnou cestu až do dalekého pohoří himálajského, zde nalézt vzácnou bylinu, a i s ní se vrátit zpět. Tento podnik dostal název „Expedice Variola“.

Profesor Pečírka se na dalekou cestu vydal včera v odpoledních hodinách, a to pomocí horkovzdušného balónu. V době, kdy na pražském Orloji odbila sedmá, odlepil se balón od československé půdy a vystoupal vstříc slávě a spáse. Pan profesor nám naposledy zamával na znamení zdaru a poté již jeho silueta zmizela za horizont.

Zástupci Červeného kříže, Československých turistů, Junáků, Legionářů, Dobrovolných hasičů a Sokolů doprovodili profesora na start jeho důležité a průlomové cesty. Ve večerních hodinách se pak i oni vydali na svou cestu v podobě nočního přeletu. 

Důležitou roli při organizaci celého podniku sehrál Dr. Emil Žába, který se coby následovník profesora Pečírky stal vedoucí celé podpůrné expedice a stal se tak odpovědným za činnost všech výše jmenovaných spolků.

Jsme rádi, že celá akce dostala vedle vědeckého rozměru i rozměr státnický. S profesorem Pečírkou, doktorem Žábou a se  zástupci jednotlivých spolků se přijel rozloučit i sám pan prezident Československé republiky, profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Tento státník světového významu nejenže popřál výpravě za léčivou bylinou mnoho úspěchu a šťastný návrat zpět do vlasti, vyzdvihl také osobní statečnost a nasazení všech členů výpravy.  

Držme palce všem členům Expedice Variola. Přejme jim štěstí v náročných situacích, které s sebou takový podnik, taková vzduchoplavecká odysea, přináší. Buďme hrdi na naše vyslance, na naše Čechoslováky. S nadějí hleďme vstříc obzoru, až siluety balonů na letní obloze oznámí světu návrat těchto hrdinů.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

V Jankově, 21.7.1919