3. Etapa – Turecko

26.Červenec 2019

Tlaková níže nad jihovýchodní Evropou s sebou přinesla vzdušné proudy, které balóny Expedice Variola zavlály do Orientu, přesněji do Turecka. Po bezpečném přistání byla expedice přivítána ministrem zdravotnictví. To bylo poněkud překvapivé, neboť expedice takového zaměření, jaké má právě expedice Variola, jest zpravidla vítána zástupci z řad ministerstev pro vnitřní věci, popřípadě zástupci z ministerstva pro věci zahraniční. 

Turecký ministr kultury však svou přítomnost vysvětlil dosti jasně a příkladně. V zemi turecké právě vládne epidemie jiné choroby, a sice choroby takové, která napadá centrální nervovou soustavu a způsobuje ztrátu zraku a pohyblivosti některých končetin. Ministr ukázal několik pacientů v pokročilém stadiu napadení chorobou a nebylo sporu o tom, že se jedná o skutečně vážný problém. Celá expedice se tak musela mít při mezipřistání v zemi turecké velice na pozoru.

Bohužel, jak se vzápětí ukázalo, mezi davy lidí, které přišly Expedici Variola přivítat, bylo zřejmě i několik nakažených osob. Při nevyhnutelném kontaktu mezi místními obyvateli a členy expedice tak došlo k přenosu zárodků nemoci a následně k jejím projevům v řadách vzduchoplavců. Pokračování expedice tak bylo vážně ohroženo!

Tu se však objevil další dopis od autora, který našim dobrodruhům poradil, kterak se s touto tureckou zákeřnou chorobou vypořádat. Dopis byl podepsán iniciály OTA KRÝČE, Pálov. Pan Krýče upozornil na to, že pokud se expedice s touto tureckou nemocí nevypořádá, turecká vláda by zcela logicky a v souladu s mezinárodním vzduchoplaveckým a zdravotním právem pokračování v další cestě zabránila, aby nedošlo k roznesení nemoci do dalších zemí. Je zjevné, že tento neznámý pan Krýče je o celé výpravě dopodrobna informován. Z textu jeho dopisu dokonce vyplývá, že Krýče zná téměř přesně všechny jednotlivé aspekty výpravy a má znalosti, jak se vypořádat snad s každým úkolem, který na naše dobrodruhy čeká.

Dopis Krýčeho přispěchal na pomoc v pravou chvíli. Na jeho základě doktor Žába velice bryskně zorganizoval vše potřebné tak, aby jednotlivé spolky byly schopné tuto nepříjemnou chorobu porazit.

Výprava se nakonec díky svým znalostem, dovednostem, dopisu od pana Krýčeho a podpory z naší vlasti, vlasti Československé, s tureckou chorobou popasovala příkladně a ve večerních hodinách již byla hotova vyrazit na další cestu. Přesvědčila totiž turecké úřady, že žádné nebezpečí ze zavlečení choroby do dalších zemí nehrozí.

Držme našim dobrodruhům palce a přejme jim jen to dobré!