1. Etapa

23.Červenec 2019

Na pokyn Dr. Žáby měly naše spolky, tedy Sokolové, Červený kříž, Turisté, Legionáři, Dobrovolní hasiči a Junáci, připravit balóny a uniformy své tak, aby jednak důstojně reprezentovaly význam naší záchrano-objevitelské mise, jednak aby získaly přízeň vlád zemí, nad jejichž územím výprava přeletí.

Spolky se se svým úkolem vypořádaly příkladně. Vedle uniforem složily spolky také své pokřiky, které se tak staly symbolem jejich odhodlání a víry v úspěch výpravy.

Bohužel, nejen dobré zprávy musíme vám sdělit. Výpravu zasáhla také zpráva nemilá a doufejme, že ne tragická. I když ale naděje vždy umírá poslední, bojíme se nejhoršího.  

Balon profesora Pečírky při startu do další etapy explodoval. Po pečlivém hledání byly nalezeny pouze zbytky pláště balónu a profesorův kufřík. Doktor Žába, dosavadní vedoucí podpůrné části expedice, byl nucen prohlásit profesora za nezvěstného.

Nedá se nic dělat. Otěže výpravy a celého výzkumu musel převzít právě doktor Žába. K ruce má šest nejlepších a nejstatečnějších spolků Československa a v zádech podporu celého národa. Dokonce samotný TGM podpořil úsilí výpravy a slíbil tomu spolku, který se největší měrou o úspěch expedice zasadí, udělit státní vyznamenání.