1. Etapa ve filmu

22.Červenec 2019

Našim kameramanům se podařilo zachytit na své objektivy několik málo vzácných záběrů z první etapy přeletu balonů Expedice Variola. Na kamerových záznamech si můžete všimnout, kterak příslušníci jednotlivých spolků pilně cvičí své pokřiky, připravují si herbáře, zdobí uniformy či vyrábějí vlajky symbolizující ten který spolek. To vše bylo nutné k získání podpory vlád zemí, přes které Expedice Variola přeletí.

Spolky zaznamenaly plný úspěch. Získali jsme oprávnění přes vzdušné prostory všech zemí a dokonce i povolení k přistání v některých z nich. Již nyní víme, že další zemí, kde se koše našich balonů dotknou opět Země, bude Maďarsko.

Přejme našim cestovatelům mnoho úspěchů na jejich strastiplné cestě!