Skotské legendy – třetí etapa celotáborové hry

28.Červenec 2018

Skotsko, to nejsou jen vysoká pohoří, starobylé hrady a malebná jezera. Skotsko je známé též svými legendami a svou historií. Skotské legendy se vyprávějí po stovky let. Jsou přenášeny ústně, z klanu na klan, z člověka na člověka, po celou dobu, co je Skotsko Skotskem. 

Traduje se dokonce, že zde v horách, ve své chatrči, žil kdysi malý chlapec se svým dědečkem. Starý muž každý den učil svého vnoučka jedné pověsti či pohádce. Trval však na tom, aby mu chlapec každé tři věty zopakoval. Když pak chlapec dospěl v jinocha a později i v mladého muže a dostalo se mu vzdělání v Edinburghu, přepsal všechny legendy, které znal od svého dědy, do tlusté knihy. Díky tomu i dnes po více než pěti stech letech známe skotské legendy v podobě, v jaké se tehdy v jednotlivých klanech vyprávěly…

I u nás v Highlands si na tradice potrpíme. Dbáme na to, aby legendy byly předávány co nejpřesněji, slovo od slova, větu od věty. A právě zachování legendy bylo ústředním tématem další etapové hry. Jednotlivé klany měly za úkol přenést ústně text legendy přes celé Highlands. Při plnění tohoto úkolu používali ke své obraně horalé svá bojová kladiva, neboť nošení meče bylo již před nějakou dobou královským výnosem v oblasti Highlands zakázáno. 

Legendu se nám podařilo po urputném boji skutečně přenést napříč celým Skotskem. Byl tak zachován další střípek naší historie pro následující pokolení, pro další horaly, jimiž naše snaha o osvobození Williama Wallace bude navždy inspirací v jejich postoji za spravedlivou věc.