Jankovská akademie magických umění otevřela svou bránu!

23.Červenec 2017

Včerejší večer se nezapomenutelným písmem vryl do našich myslí a duší po zbytek našich životů. Ptáte se proč?  To je přece jasné – stali jsme se členy prastaré instituce, jejímž účelem je vzdělávat a vychovávat pro výkon magických povolání čaroděje, vědmy, mágy, zaklínače a další kouzelnické profese. Stali jsme se studenty Jankovské akademie magických umění! Ale pěkně popořádku…

Od rána nic nenasvědčovalo tomu, že by se snad na našem táboře mělo udát něco, co by otočilo kormidlem našich životů o sto osmdesát stupňů. Měli jsme pěkný, dalo by se říci běžný táborový den, dalek od čehokoliv magického či kouzelnického. K večeru jsme však na tvářích dospělých kamarádů rozeznali známky starostí. A po večeři se to stalo!

Dostali jsme zprávu, že na zemi se objevilo zlo, kterému není rovno. Toto zlo je magické povahy, zcela odolné vůči běžný prostředkům. Tímto zlem je nejstrašnější černokněžník všech dob, kníže Patricius Abadon, který se nechal před nedávnem slyšet, že do pěti let převezme světovládu pomocí temné magie, obsadí ministerstvo kouzelnictví, prolomí zákon o utajení čarovného světa a následně zotročí a zlikviduje celé nekouzlící lidstvo…Ano, i my jsme byli k těmto sdělením skeptičtí. Skutečná magie?! Čarovný svět ?! To jako vážně?! Pak jsme ale uvěřili.

Síla a moc Abadona prý pramení z toho, že na všech magických školách a univerzitách se z obavy před účinky temné magie přestal tento předmět vyučovat. Ano, na celé Zemi je celá řada kouzelnických škol a kurzů. Jsou ukryté před zraky osob necitlivých na magii napříč nejznámějšími městy, důmyslně kryté fiktivními zkratkami. Věnují se přípravě nejrůznějších bylinářů, kartářek, věštců, senzibilů, i kouzelníků. Všechny tyto schopnosti, umy a kouzla, vycházejí z moudrosti a síly bílé magie.  Vyučování, distribuce knih, zaříkání, sběr bylin a vůbec vše, co jakkoliv souvisí s magií temnou, bylo totiž – již na konci středověku – oficiálním Výnosem ministerstva kouzelnictví přesunuto do přísné ilegality a zakázáno! Studijní obory, dotýkající se jakkoliv temné magie, nesměly být znovu otevírány, a školy, které se jimi zabývaly, staly se pouze obyčejnými kouzelnickými ústavy bez zvýšeného dohledu. Samozřejmě, bylo jen otázkou času, kdy se za hranou zákona zformuje hustá síť samouků, odpadlíků, černokněžníků a čarodějů na scestí, která začne užívat zlou sílu temné magie ve svůj prospěch, na úkor ostatních kouzelníků i prostých lidí. A právě černokněžník Abadon je nejmocnější mezi nimi a v celé magické obci není osoby, která by jej v jeho zlém snažení zastavila.  

Ve světle těchto okolností Ministerstvo kouzelnictví okamžitě reagovalo. Dvěma největším a nejvěhlasnějším čarodějnickým akademiím propůjčilo krátkodobou temnomagiální koncesi, na třítýdenní vzdělávací program pro mladé a výjimečně nadané vědmy a mudrce. Té ze škol, které se podaří vychovat více lepších čarodějů a kouzelnic a přispět k poražení šíleného zlovládce, udělí ministerstvo akreditaci studijního oboru „Obrana proti temné magii“ na dalších 500 let…

Školy, jež se mají vypořádat s přípravou specialistů na tuto zlovědu, mají velmi slavnou historii a splňují všechna bezpečnostní a technologická kritéria pro výuku oborů temné magie. První z nich sídlí kdesi ve skotských Bradavicích. Za dobu svého působení na ní absolvovalo mnoho celosvětově známých a uznávaných kouzelníků. Bohužel, i díky tomuto věhlasu se této škole poněkud vymklo jedno z hlavních pravidel kouzelnických akademií – tedy fungovat v přísném utajení.

Druhá ze škol, sídlící ve střední Evropě, důmyslně ukrytá před světem lesy České Sibiře a zvenku vypadající jako obyčejný dětský tábor, nese název JAMU – Jankovská Akademie Magických Umění. A právě my jsme těmi nejnadanějšími mezi nadanými. Všichni táborníci byli v průběhu celého roku vybírání na základě skrytých magických testů a sezváni na tábor za účelem studia magických věd.

Abychom však pronikli přes magické bariéry, které chrání školu před zraky magií nenadaných bytostí, museli jsme absolvovat kouzelný rituál. Nedaleko tábořiště se zjevila alchymistická laboratoř, ve které alchymista Peterlin namíchal lektvar prozření. Všichni jsme tento lektvar vypili a po návratu na tábořiště jsme nemohli uvěřit vlastním očím! Tábořiště se změnilo v hodovní síň! Klenbu přenádherného stropu podpíraly sloupy, které se tyčily snad až do nebe. V síni poskakovali trpaslíci, kteří nám pomohli usadit se podle jednotlivých kolejí na svá místa. Jakýmsi kouzlem se před každým studentem rázem zjevila miska nejlepších pochutin a vybraných lahůdek. Poté před nás předstoupilo vedení školy. V důležitém projevu nám sám Ministr kouzelnictví vyjevil plán na zahnání Abadona a odvrácení zkázy, kterou pro lidstvo tento zlosyn chystá.

Když už vše vypadalo, že půjdeme do našich postelí, v síni vypukl chaos! Síly zla se zjevily za jasu magických ohňů a nahnaly nám řádný strach. Objevili se dva pobočníci pána zla a poté se zjevil sám Abadon! No jen si to představte, přímo mezi námi, doslova na dosah ruky! Abadon nám temným hlasem oznámil, že se rozhodl zničit naší školu ještě před tím, než zde budou absolvovat noví kouzelníci a čarodějnice, kteří by se mu mohli v budoucnu postavit na odpor. A pak začala epická bitva! Z kouzelnických hůlek létala mocná kouzla, šlehaly blesky a plameny. Kouzla se střetávala nad našimi hlavami, kde se za ohlušujícího řevu navzájem rušila. Přesto se ukázalo, že kouzelníci JAMU jsou společně silnější než Abadon. Sice nedokázali černokněžníka porazit, ale alespoň odvrátili jeho podlý útok na naší školu. Abadon nám pohrozil brzkým zničením a uprchl.

Po jeho úprku zůstala těžce zraněná učitelka obrany proti temné magii, profesorka Katrina. V tom se v síni zjevil nový čaroděj. Jeho přísné vystupování a pevný pohled naznačoval, že jde o mocného mága. Když promluvil, zjevil nám, že se jmenuje Pavlus a je mágem zabývajícím se též bojem s temnou magii. Sledoval prý Abadona až ke hranici pozemku školy, avšak nestihl nás varovat, že se Abadon blíží. I když nám přišlo jeho sdělení trochu podezřelé, rektor jeho přítomnosti ihned využil a nabídl mu po zraněné profesorce Katrin učitelský post. Bez učitele obrany proti temné magii by škola totiž od Ministerstva kouzel nedostala pro výuku nových studentů povolení…