Druhý kouzelnický předmět – „Starodávné runy“

26.Červenec 2017

Magické svitky, kouzelnické grimoáry, tajné popisy a postupy, vyvolávací formule….ve školní knihovně jsou doslova tisíce a tisíce položek, které obsahují veškerou moudrost a historii všech magických věd. Jejich prostudování je nezbytné k tomu, abychom v naší výuce o další kousek postoupili a abychom byli černokněžníkovi Abadonovi, nejzlejšímu zlounovi, který kdy vládl magickými silami, důstojnými protivníky.

Má to však jeden háček – ty nejdůležitější knihy a svitky jsou psány runami, jejichž znalost nám byla až doposud utajena. Dalším předmětem, se kterým jsme se při výuce setkali, tak byl právě předmět starodávných run.

Protože podle posledních zpráv z ministerstva kouzelnictví síly zla nepolevují ve své aktivitě, neprobíhala výuka v posluchárně, jak by tomu bylo v případě řádného studia, ale rovnou při praktickém cvičení za přítomnosti profesora předmětu starodávných run a členů jeho katedry. Není totiž času nazbyt a my musíme během pouhých tří týdnů prokázat, že jme plnoprávnými členy magické obce. 

Při praktické výuce jsme se naučili číst a psát jednotlivé runy, lexikálně je zařadit do příslušných kategorií (živly, stromy, barvy, nerosty, materiály a rostliny) a na závěr jsme se pokusili složit runovou zkoušku. Při výuce jsme si vedli náramně. Opětovně se potvrdilo, že výběr adeptů pro studium na JAMU byl zcela přesný a že talentovaným studentům nečiní studium kouzelnictví žádné větší obtíže. Proto jsme po složení závěrečné zkoušky mohli prohlásit, že jsme opět o kousek blíže okamžiku, kdy se budeme moci sami postavit černokněžníkovi Abadonovi a jeho přívržencům a podpořit tak spravedlivé úsilí ministerstva kouzelnictví při ochraně všeho lidstva. Snad tak prokážeme, že Jankovská akademie magických umění je hodna akreditace předmětu ochrana proti temné magii na dalších několik set let.