Za tajemstvím starých astrologů

30.Červenec 2016

Dnes se nám podařila veliká věc! Po dnech nejistoty a úzkostlivého strádání jsme konečně prolomili důležité pasáže z deníku Benjamina Briggse!

Nalezli a rozluštili jsme pasáže, které popisují postavení hvězd a planet na obloze v době, kdy se Benjamin Briggs vlivem té samé bouře, jaká na tento bohapustý ostrov uvrhla i nás, na ostrov dostal. To je přece ohromný objev! Konečně se máme čeho chytit!

Benjamin Briggs však v době, kdy psal ony pro nás tak důležité řádky, propadal již zcela svému stihomamu. Přesvědčen o tom, že je kýmsi (či čímsi?) pozorován, nevěřil již ničemu kolem sebe. Byť  jeho úzkostlivé stavy nijak neovlivnily jeho bystrou mysl, ovlivnily zásadně jeho chování. Jen těžko si dovedeme představit, jak by se kdokoliv z nás zachoval, kdyby měl na tomto ostrově zůstat zcela sám, bez pomoci, odkázán jen na svůj důvtip a pracovité ruce…Jen při té představě nás mrazí v zádech. Proto ani my, ani nikdo jiný nemůže takové jeho chování jakkoliv odsoudit. Naopak, musíme ocenit nezměrnou sílu ducha tohoto muže, který čelem vstříc svému postavení zde na ostrově byl ještě schopen ponechat pro další případné nedobrovolné návštěvníky tohoto ostrova neocenitelné informace. 

Výsledky svých mimořádně důležitých výpočtů a pozorování ten chrabrý muž ukryl na důmyslně vybraná místa, která by se bez rozluštění jeho deníku v žádném případě nedala nalézt.  Museli jsme proto podniknout další nebezpečnou výpravu do dosud neznámých míst ostrova. Naše úsilí však bylo korunováno úspěchem – nalezli jsme způsob, jak podle hvězdné oblohy vypočítat okamžik výskytu další bouře. Nyní už jen zbývá zjistit, jak tento úkaz využít a dostat se pryč…