4. den

23.Červenec 2015

Milosrdné počasí vyslyšelo naše prosby a slunce se rozhodlo nás po několika dnech intenzivního žáru počastovat příjemným stínem a tím i nižšími teplotami. To se nám náramně hodilo, protože jsme měli v plánu první etapu celotáborové hry. Její název byl „Gi“, což je japonský výraz pro slovo „úbor“. Pod vedením zkušených sensei a gejš jsme se pustili do výroby tradičních japonských oděvů – kimon. Jejich vyzdobení císařskými symboly je důkazem naší loajality a úcty k hlavě naší říše. Také jsme si jako jednu z používaných bojových technik vymyslili bojové pokřiky, které slouží k zastrašení proradných nindžů a zároveň k posílení našeho bojového ducha.

V průběhu dne jsme také vybudovali putovní tábor, kam po obědě odešli dva nejstarší oddíly, aby zde v tichu a uprostřed krásné krajiny strávily tři dny zdokonalováním svých schopností, přípravou na nadcházející střety s nindži a zenovou meditací.   

Večer jsme shlédl tradiční japonské divadelní představení, které odehráli naši dospělí kamarádi. Kvalitu předvedeného představení doložil dlouhý potlesk a nadšené výkřiky dětského publika, které si ještě dlouho po skončení představení opakovalo zaslechnuté fráze z představení.