1. den

20.Červenec 2015

Milí Jankováci, rodiče, kamarádi.

Bez jakýchkoliv problémů jsme dorazili na prosluněný tábor. Brzy jsme se rozloučili s prvním turnusem a šli jsem se ubytovat. Poté, co jsme si povlékli postele a slupli svačinky od rodičů zabalené na cestu, jsme se seznámili s táborovým řádem a s areálem našeho útulného tábora.

Po moc dobré večeři jsme měli první slavnostní nástup celého tábora. Shlédli jsme vtipnou scénku o vzorném a lajdáckém táborníkovi a poté už na nás čekalo zapálení táborového ohně a vztyčení vlajky druhého turnusu.  

Plni dojmů z prvního dne a v očekávání dnů příštích jsme s úsměvem ulehli do našich srubů a chatiček.