Přátelé a příznivci druhého turnusu!

02.Červenec 2012

Stejně jako v minulých letech i letos klademe veliký důraz na pečlivou přípravu druhého turnusu našeho tábora. Důkazem budiž to, že v průběhu táborových příprav konáme dvě tzv. praktika, jejichž účelem je jednak v souladu s právními předpisy provést školení výchovných pracovníků druhého turnusu k bezpečnosti práce na našem táboře, jednak příprava všech táborových i oddílových dominant. Zatímco znakem prvního praktika je poznámkový blok, zvýrazňovač , bystrá mysl a otlaky v těch místech, kde se lidské tělo setkává se židlí, druhé z praktik se nese ve znamení barev, sprejů, laků, pracovních nástrojů, rašplí a hoblin. Společné pro obě praktika je samozřejmě dobrá nálada a chuť udělat z druhého turnusu 2012 další z nezapomenutelných táborů.

Že bereme na našem táboře bezpečnost skutečně vážně dokládá i každoroční školení preventivních požárních hlídek, kde se naši Soptíci nejen seznámí s aktuální legislativou, ale „osahají “ si hasící přístroje i v praxi.

Na viděnou na Letné!