15. Den – celodenní výlet

04.Srpen 2011

Námořníky přivítalo nádherné slunečné ráno, a tak i když někteří museli na celodenní výlet vstávat opravdu brzy, nakonec jim to nevadilo. A kam posádky vyrazily? Směr Tábor se vypravili námořníci z oddílů 11.,15 a 16., aby si kromě místních pamětihodností prohlédli také hasičskou stanici a vykoupali se v Jordánu. Klučičí posádky z 10. a 12. oddílu přivítalo vojenské muzeum v Lešanech, ze kterého byli nadšeni, takže jim ani nevadil pěší přesun z Týnce, kde se nezapomněli podívat na místní hrad. Námořníci z 5.,6.,7. a 8. posádky putovali z Divišova po Stezce rytíře Šice, která je zavedla na hrad Český Štenberk. Návrat neexistujícím vlakem pak byl jak z říše pohádek. Posádky 9, 13, a 14 nejprve dopluly na Jemniště a po prohlídce zámku a ZOO v parku vyrazily pěšky do Postupic. Pak je čekal poměrně dobrodružný návrat do tábora místními autobusovými spoji. Z posádek úplně nejmenší, 1. – 4. oddíl, si nejprve v Kondraci v muzeu na faře zkusili vyrobit ručně papír a svíčky a pak putovali po naučné stezce na Blaník. Tam dokonce vylezli na rozhlednu, aby zkusili dohlédnout až k táboru . Vrcholem dne, díky krásnému počasí, bylo pro všechny koupání v bazénu a bazéncích až do večera.