3. Den – 1. etapa CETEHu – Grimoár

22.Červenec 2009

Tento den se konala 1. etapa celotáborové hry. Pozorováním jsem zjistil, že každá družina dostala mapku s vyznačenými body, kde byly ukryté hádanky, na které měli dobrodruzi odpovědět. Nejprve však získali na ochranu trička se znakem soptíka, který je podle pověstí ochráncem říše Erebor a jako jediný z draků je přívětivý a hodný. Vybaveni tričky a odvahou ochránit naši zemi, vydali se dobrodruzi na strastiplnou výpravu za hádankami.

Po získání všech odpovědí se družiny dostaly ke kouzelníkovi, který jim dal Grimoár. Do této starobylé kouzelnické knihy budou doplňovat písmena, která získají po skončení každé etapy. Jejich úkolem je sestavit kouzelnou formuli, aby se jim povedlo uzavřít Bránu světů před draky a tím ochránit Erebor.

Všichni se v pořádku vrátili do tábora s dobrým pocitem. Pro nejmenší si vedoucí družin připravili maňáskové divadelní představení.

Na večerním nástupu, kde se rozdávaly pochvaly za statečnost při etapové hře, se také hodnotil úklid chatek. Jak můžete vidět z fotek, co jsem pořídil, tak někteří dobrodruzi se ještě musí naučit, jak se starat o svoji příbytky. Ti, kterým se to tak úplně nepovedlo, museli na nástupišti lézt po čtyřech a chrochtat jako malá prasátka. 🙂

Večerní program byl pro mne nevšední. Dobrodruzi se sešli ve staré jídelně, kde hrála pro mne neznámá hudba. V mé elfí zemi, ze které pocházím, máme jen Velký Bál při slunovratu. Dobrodruzi tančili, smáli se a užívali si chvíle klidu, kdy nemusí bránit svoji zemi před zlými draky. Váš elfí zapisovatel.