12. Den – pátá etapa Cetehu

30.Červenec 2008

12. den tábora, když jsme se vzpamatovali z výletu do civilizace :), všichni táborníci s chutí vyrazili do dalších bojů celotáborové hry.

Po minulé etapě, při které indiáni nakrmili svá břicha, obrátili rudodši pozornost k jiným hodnotám – ke zlatu. Vhledem ke známému faktu, že přece každá vesnice je doslova zavalena indiánským zlatem, zavedla pátá etapa CETEHu indiány na válečnou stezku. V lítém boji se utkaly vždy čtyři indiánské kmeny systémem všichni proti všem. Smyslem hry bylo v časovém limitu 5 minut získat z indiánské vesnice soupeře co nejvíce valounů zlata a zároveň ubránit vlastní pozice. Každá vesnice pak byla hlídána šamanem, který jediný mohl útočící indiány poslat do věčných lovišť. Výsledek hry tak byl závislý nejen na schopnosti šamana ubránit vlastní zlato, ale též na zvolené strategii útočících indiánů.

A jak si jednotlivé kmeny vedly? V kategorii menších oddílů zvítězil kmen Bojovníci od bouřlivé vody, mezi staršími indiány pak bezkonkurenčně Yurupariové. Na závěr je nutno ještě podotknout, že tato etapa se z doposud odehraných líbila dětem asi nejvíce.

Po dalším horkém a náročném dni čekala všechny táborníky diskotéka s překvapením. Tím byla soutěž vedoucích Jankov Stardance, do které nastoupilo pět párů a utkalo se v tanci cha-cha. V bouřlivé atmosféře a skandování 190 dětí natolik stoupla teplota v sále, který chvílemi připomínal saunu, že druhé kolo waltzu bylo odsunuto na chladnější dny 🙂