5. Etapa – Čína

02.Srpen 2019

Expedice variola vstoupila do své závěrečné třetiny!

Hrdinní dobrodruzi jsou již notně vyčerpáni strastiplnou poutí. A to je čeká ještě úkol z nejtěžších – na strmých a vražedných štítech nejvyšších světových hor nalézti květinu z nejvzácnějších. Květinu, díky které se svět stane lepším místem bez zákeřné choroby černých neštovic.

V tuto chvíli však nic není rozhodnuto! I kdyby vzduchoplavci květinu nalezli, zůstává otázkou, zda někdo dokáže nahradit znalosti a schopnosti profesora Pečírky, který je již několikátý den nezvěstný. Doufejme však v nejlepší.

Zatím poslední zastávka vzduchoplavců se uskutečnila v zemi pro nás prakticky neznámé, a sice v Číně. I když se doktor Žába snažil cestou sehnat co možná nejvíce podkladů o této daleké zemi, nebyl ve svém snažení příliš úspěšný. Let balonem nabízí jen velmi málo možností k návštěvě knihovny. 

Naštěstí se opět ozval stále ještě neznámý autor dopisů, jež jsou podepsány Ota Krýče, Pálov. Ať již se pod tímto jménem ukrývá jakákoliv osoba, je jisté, že jde o znalce vzduchoplavby a orientu. Ota Krýče zaslal s předstihem doktoru Žábovi cenné a naprosto přesné informace, kterak část mise, jež se odehrála na čínském území, úspěšně zvládnout.

Těsně po přistání se expedice setkala s čínským zmocněncem a duchovním vůdcem, který v hrubých rysech seznámil vzduchoplavce s kulturními a náboženskými zvyky Číňanů. Díky Krýčeho informacím doktor Žába i ostatní vzduchoplavci pochopili, co je jejich úkolem, aby příslušné úřady schválily pokračování v letu. A ukázalo, že čínští představitelé nejsou Expedici Variola nakloněni. Přichystali pro naše hrdiny na první pohled neřešitelný úkol.

Zdejší vrchnost si jako podmínku pro další pokračování expedice vymínila, aby všichni vzduchoplavci prokázali znalost čínského písma. Dobrodruzi tak museli v národní kaligrafické knihovně v Pekingu vyvinout značné úsilí, aby si toto písmo osvojili, protože podle mnohých patří na světě k nejtěžším. Museli vyplnit důležitý protokol, bez jehož správného a bezchybného vyplnění by nebylo povolení k dalšímu pokračování mise vydáno. Ukázalo se však, že návštěva knihovny není bez rizika. Do knihovny totiž nejsou vpuštěni cizinci. Jak však měli dobrodruzi vyplnit příslušné dokumenty, když je knihovníci odmítali do knihovny vpustit?!

Tu se opět ukázala Žábova schopnost učinit správné rozhodnutí a nalézt řešení v nejednoduché situaci. Vzduchoplavci do knihovny proklouzli potajmu a snažili se nenechat hlídajícími knihovníky nachytat. V případě, že byl ten který dobrodruh chycen na půdě knihovny, musel zaplatit pokutu a byl z knihovny vykázán. Naštěstí se daly čínské peníze získat splněním několika vedlejších úkolů, takže zaplatit pokutu nebylo nakonec až tak složité.

Úsilí bylo korunováno úspěchem. Všechny spolky nakonec svůj úkol splnily, získaly příslušné povolení a odstartovaly vstříc poslední etapě své vzduchoplavecké odysey…