Odjezdové informace

19.Červenec 2017

Vážení rodiče, milí Jankováci,

již tento čtvrtek se s vámi setkáme na Policejní akademii a společně se vydáme na třítýdenní magické dobrodružství. Aby nejen odjezd, ale také celý tábor, proběhl pokud možno bez problémů, přečtěte si, prosím, pečlivě následující informace.

Odjezd na tábor

Pro letošní rok je odjezd na tábor zorganizován z prostor areálu Policejní akademie České republiky v Praze. Aby předání dětí a odjezd na tábor proběhl bez komplikací, je třeba respektovat následující pokyny.

 

Vstup do areálu a parkování

– odjezd na tábor je přímo z areálu Policejní Akademie, nikoliv z parkoviště před Akademií,

– do areálu platí zákaz vjezdu pro soukromá vozidla, proto využijte protilehlé parkoviště za autobusovou zastávkou „Sídliště Lhotka“, popřípadě přilehlé parkoviště OBI. Nelze parkovat ani na parkovišti, které je přilehlé k pozemku Akademie, neboť je určeno pouze zaměstnancům Policejní akademie,

– nelze stát s vozidly tzv. „na blikačky“ v prostoru před vjezdem do areálu Akademie! V prostoru Akademie jsou umístěny některé organizační složky Policie České republiky, jejichž charakter vyžaduje volný vjezd a výjezd do prostoru Akademie,

– do prostoru Akademie platí zákaz vstupu domácích zvířat,

– do areálu je možný vstup až od 11:00 hod.

– při čekání na vstup do areálu, prosíme, umožněte volný průchod z a do areálu Akademie.

 

Přebírání dětí

– děti se přebírají v prostoru spojovacího podloubí mezi rektorátem (budova „A“) a budovou „C“,

Přebírání dětí probíhá v tomto pořadí:

1) v prostoru u vstupu do budovy rektorátu bude zveřejněn seznam dětí s uvedením čísla oddílu a číslem autobusu. Zde získáte informaci, ve kterém oddíle a autobuse je táborník umístěn,

2) v blízkosti seznamu bude stanoviště zdravotníků, kteří provedou základní zdravotní filtr (prohlídku vlasů se zaměřením na výskyt vší, převzetí léků, informace o aktuálním zdravotním stavu). Táborník, který neprošel zdravotním filtrem (výskyt vší apod.), nemůže být převzat!

3) Po prohlídce lze předat dítě příslušnému oddílovému vedoucímu (předání poukazu, potvrzení o bezinfekčnosti, kapesné a informace k táborníkovi),

4) po převzetí dítěte vedoucím je možné naložit zavazadla do nákladního vozu, který bude přistaven na parkovišti před rektorátem školy.

 

–  k dispozici jsou toalety v budově „C“ a kantýna v budově „A“.

 

Co s sebou na tábor

Seznam doporučených věcí, které s sebou na tábor vzít (nebo naopak nevzít), naleznete zde na webových stránkách, sekce „Informace pro rodiče“ – dokumenty ke stažení.

 

 

Těšíme se na vás!

Tým druhého turnusu