Zdravotní poznámka pod čarou

25.Červenec 2016

Vážení rodiče, táboroví přátelé,

jako zkušeným táborníkům a mnohdy i rodičům je nám jasné, že v povaze každé mámy a každého táty je primárně zájem o zdravotní stav dětí. Vězte, že stejný zájem máme i my :). Není nic horšího, než pocit rodiče, že jeho synek či dcerka zdravotně strádá či dokonce trpí. Proto klademe na péči o zdravotní stav vašich dětí, stejně jako o hygienické podmínky, ve kterých se pohybujeme a po dobu tábora společně žijeme, maximální důraz.

Vězte, že v případě jakékoliv vážnější zdravotní indispozice či nedej bože úrazu dítěte okamžitě vás, rodiče, informujeme. V žádném případě bychom si nedovolili uvedenou situaci jakýmkoliv způsobem podcenit a vám, rodičům, ji zamlčet.

Není však možné vás informovat o všech drobnějších zdravotních neduzích nám svěřených dětí. Děti se pohybují celý den v přírodě (což je pro některé děti – přiznejme si to – dnes v podstatě neznámé a mnohdy i téměř nepřátelské prostředí, které znají pouze z počítačových her). Je proto přirozené, že se po dobu tábora vyskytují zdravotní „doprovodné jevy“ v podobě drobných oděrek, puchýřků, komářích píchnutí, klíšťat, štípanců, boulí apod. Takovýchto drobných zdravotních komplikací se v počtu téměř dvou set dětí, které na táboře máme, vyskytují někdy i desítky denně. Vzhledem k uvedeným počtům a k charakteru těchto drobných komplikací proto v případě naprosto banální příhody rodiče tímto způsobem neinformujeme.

O vaše děti se s maximálním nasazením stará tým profesionálních zdravotních sester. V případě vážnější zdravotní komplikace či už při pouhém podezření na ni bezodkladně navštěvujeme lékaře. Ve všech těchto případech, jak už bylo uvedeno, okamžitě rodiče informujeme a domlouváme se s nimi na řešení vzniklé situace. Plná informovanost rodičů v těchto situacích je klíčová pro nastavení vztahu důvěry mezi vámi rodiči a námi, týmem 2. turnusu.

Nelekejte se proto, pakliže na fotografii zahlédnete vašeho malého táborníka s náplastí na ruce apod. Je to důkaz toho, že o vaše dítě bylo náležitě, profesionálně postaráno a zároveň důkaz toho, že nejde o nic vážného, neboť v takovém případě byste o problému věděli jako první. 

Na konci tábora, při předávání dětem zpět do péče vám, rodičům, odevzdáváme písemnou informaci o zdravotním stavu dítěte. Přejme si společně, aby takovéto zprávy obsahovaly pouze a jen prázdné stránky…

Tým 2. turnusu.