Již 10 dní…

29.Červenec 2016

Ač se to zdá téměř k nevíře, dnešní den je naším 10. dnem na tomto tajuplném ostrově. Z hlav jsme již téměř vytěsnili hrůzné prožitky spojené s nouzovým přistáním našeho letadla. Jeho majestátní trup trčící z nedaleké buše je nám už pouze tichou připomínkou toho, že na tento ostrov nepatříme.

Nyní již není sporu o tom, že ostrov nese přízvisko „tajuplný“ zcela po právu. Odhlédneme-li od faktu, že není zakreslen na žádné mapě, jsou zde i další úkazy a jevy, jejichž existenci je sice možné vysvětlit rozličnými vědeckými či pseudovědeckými teoriemi, které ovšem bez možnosti jejich ověření zůstávají pro nás právě pouze teoriemi. Pojďme si pro přehlednost shrnout naší situaci: 

– naše letadlo nouzově přistálo díky silné elektromagnetické bouři – důkaz – vlastní pozorování a zpráva v nalezeném deníku Benjamina Briggse,

přístroje až na výjimky nefungují nebo nefungují spolehlivě, pokusy o zprovoznění letadla selhaly, komunikace s vnějším světem selhala,

– přistáli jsme na ostrově, který pravděpodobně nemá existovat – důkaz – analýza dostupných map,

– na ostrově jsou námořníci ztroskotané lodi U.S.S. Cyclops, která ztroskotala v roce 1906 v oblasti bermudského trojúhelníku – důkaz – kapitánovy zcela nové noviny,

– elektromagnetická bouře pravděpodobně způsobila silnou dilataci času – důkaz – přítomnost námořníků z roku 1906,

ostrov je nestabilní – posádka U.S.S. Cyclops, cestující i palubní personál letadla pozoruje na ostrově zvláštní jevy a úkazy (gravitační vlny či paranormální jevy?),

– ostrov již v minulosti navštívil minimálně jeden člověk – důkaz – deník Benjamina Briggse.

Stanovený záchranný plán:

– neutuchající pokusy o navázání kontaktu s „naším“ světem,

– analýza deníku Benjamina Briggse (nutné rozkódovat) a načerpání jeho znalostí,

– porozumět podstatě jevu, který nás na ostrov přenesl,

– pokud to bude možné využít uvedený jev k našemu prospěchu a opustit pomocí něj tento ostrov.

Aby po přečtení těchto řádek část cestujících nepropadla trudomyslnosti, rozhodl moudrý kapitán Worley, který představuje výkvět velení civilního amerického námořnictva z počátku 20. století, že je třeba po třech  náročných výpravách konsolidovat naše síly a další výpravu dnes nepodnikat. Cestující se tak věnovali spíše aktivitám odpočinkovým či ze své povahy veselým.

Část nejstarších cestujících se dnes dopoledne vrátila z nočního přespání mimo tábor, neboť zde bylo podezření, že na jižní části tábora byl zaznamenám pohyb. To se sice nepotvrdilo, ale i tak jsme v této části ostrova alespoň pro včerejší večer a část noci vztyčili  hlídky. Pozornost k podobným podezřením se ve svém důsledku může ukázat jako klíčová pro opuštění ostrova.

My vytrváme.