Bojujeme o přežití

26.Červenec 2016

Dnešního dne jsme měli za úkol splnění doslova životně důležitého úkolu – obstarání si pitné vody. Jelikož na tomto tajuplném ostrově není dostatek pitné vody v podobě studánek, pramenů apod., jsme nuceni obstarat si pitnou vodu destilací vody mořské. Měli jsme veliké štěstí, když jsme mezi troskami lodi Cyclops našli několik kusů sirek, pár kotlíků, nějaký ten nůž a kus motouzu. Pod vedením zkušených námořníků jsme pak rozdělali ohně a pokusili se zajistit dostatek pitné vody na další týdny. Destilace se nám povedla, i když se sirky ukázaly jako zcela mokré, tedy nepoužitelné. Na řadu tak opět přišly naše lupy. Nikoliv ty ve vlasech, ale ty na určení azimutu :). Ty jsou totiž vybaveny zvětšovacím sklem, díky němuž se nám podařilo vznítit troud a následně rozdělat oheň. V tomto okamžiku jsme věděli, že máme napůl vyhráno a destilace tak již nebyla žádný problém.

Po získání pitné vody jsme si postavili přístřeší, neboť kapitánova posádka předpovídala na následující hodiny prudké bouře.  Předpověď se ukázala jako mylná (spadlo sotva pár kapek). Měli jsme z toho takovou radost, že si nejmenší cestující našeho letu uspořádali malou taneční zábavu.