31. července LP 2012

31.Červenec 2012

Ráno jsme se probudili do dalšího krásného slunného dne. Dopolední program jsme z části strávili pátou, tedy předposlední etapou celotáborové hry s názvem „Prázdné žaludky“. Úkolem všech táborníků bylo vybudovat si na stanoveném prostranství ležení, v něm rozdělat oheň a udržovat jej po dobu celé hry. V drobných soutěžích bylo přitom nutné od místních trhovců získat nezbytné ingredience na uvaření polévky, kterou posléze odborná Svatováclavská komise ohodnotila. Hra se všem velmi líbila, děti si jí doslova užily.

Na odpolední program se skupiny táborníků prohodily, a tak si tuto povedenou hru zahrál celý tábor.

Oddíly, které se zrovna neúčastnily celotáborového programu, se věnovaly své oddílové činnosti, neboť prostoru na oddílový program je vzhledem k blížícímu se konci tábora stále méně a je proto třeba využít každé příležitosti.

Vzhledem k množícím se emailovým zprávám ve schránce, kterou po dobu konání tábora nepoužíváme, bychom ještě rádi informovali rodiče, že dětem tyto emaily netiskneme, ani je o nich neinformujeme, a to ani zpětně, ani do budoucna. Domníváme se z různých důvodů, že vhodnou formou komunikace je milý dopis či veselý pohled vlastnoručně podepsaný maminkou či tatínkem.