12. Den – Zahájení Olympiády

31.Červenec 2009

Odpočinkový den si dobrodruzi užili kreativními činnostmi a hrou v lese.

Oddíly 10 a 14 sehrály fotbalové utkání.

Ve večerních hodinách mladší dobrodruzi dováděli ve staré jídelně při diskohrátkách.

Pokud vedoucí nesplní nějakou ze svých povinností, hází si kostkou, která jim přidělí ‚trest‘. Proto na obrázcích vidíte vedoucí v boxerských rukavicích, masce medvěda, límci pro zvířata či plynové masce.

Úplně na konci dne už po setmění byl svolán nástup k zahájení jankovské olympiády. Před dobrodruhy předstoupili rozhodčí jednotlivých disciplín, aby složili slib, stejně tak jako sportovci. Vlajková četa vyvěsila olympijskou vlajku a Jacques De Paldier [FRA] přiběhl s pochodní a zapálil olympijský oheň. Jako tečka na závěr nebe osvětlil ohňostroj.