Příjezd do Prahy

08.Srpen 2020

Rodiče a ostatní příbuzenstvo,

všem na vědomost se dává, že císař se svým dvorem přijede do města pražského v neděli 9.8.2020 mezi 15. a 16. hodinou. Budeme informovat, jakmile se družina dá do pohybu :).