Druhá etapa CETEH – „Doly jílovské“

27.Červenec 2020

Městské cechy měly za povinnost v tomto klání obstarat sobě kov, bez kterého si není možné výrobu koruny, natož koruny císařské, představit. No jistě, šlo o zlato. A kde k takovému zlatu přijít? No přeci v dolech!

Jaké štěstí, že jedny zlaté doly se nacházejí poblíž města Jílové, tedy nedaleko. Stačilo tedy jen vymyslet vhodnou strategii, kterak k těžbě zlata přistoupit, zajistit si dodávky vody, aby bylo možné valounky zlata a dalších drahých kovů, které cechy v dole objevily, řádně očistit, a pak všechnu tu blýskající se  nádheru prodat místnímu kupci. Jak už to tak na trhu s drahými kovy bývá, hodnota kovů tu stoupá, tu klesá, a tak velikou výhodu získaly ty cechy, kterým se podařilo rozluštit, jak se bude cena kovů v čase měnit.

A jak si jednotlivé cechy vedly?  

Dopoledne se nejméně dařilo cechům z města Tábor (modří), Jihlava (stříbrní), Plzeň (zelení). Lépe na tom byly cechy města Žatec (žlutí). Druzí skočili třeboňáci (červení) a nejvíce kovů natěžili cechovníci z Domažlic (černí). Po odpolední siestě se do stejného úkolu pustili starší členové cechů. Vítězství sklidili domažličtí, následováni žateckými a třeboňskými cechy. O něco méně štěstí měly cechy z Plzně, Jihlavy a Tábora. 

A jak si města stojí v celkovém pořadí o přízeň císaře? Kdo má nakročeno nejjistěji k odměně? V čele klání je město Žatec (19 bodů), následováno Třeboní (17 bodů) a Domažlicemi (16 bodů). Jen o něco méně bodů prozatím získala Plzeň (14), Tábor (11). Nejvíce se bude muset snažit Jihlava s osmi body.  

Celý císařský dvůr napjatě očekává, jak si povedou cechy v další etapě, která je na pořadu dne již v úterý. Cechy si budou muset zaopatřit pro výrobu koruny další potřebné komponenty, jako jsou mitra, drahokamy a relikvie. 

 

 

Více fotek viz galerie Jankov 2020. Kterak se dostat do galerie viz tento příspěvek:

http://2turnus-archiv.ldtjankov.cz/kronika/2020/galerie-zprovoznena/