Císařský bál aneb kde je císař?!

01.Srpen 2020

Nad Prahou se tetelil teplý letní vzduch. Jak stoupal vzhůru, nesl s sebou vůni pečeně, která se linula z hradní kuchyně. Celý dlouhý den nosilo se ze skladů do kuchyní, z kuchyní do sálů a ze sálů do odpadních jam. A co že se to dělo? No přece chystala se císařská slavnostní večeře!

Když hodiny na věži odbily sedmou večerní, shromáždily se městské cechy na náměstí. Poté se pod vedením cechmistrů odebraly na Hrad. Zde zasedli měšťané podle své cechovní příslušnosti k opulentní krmi. Víno teklo proudem, chod střídal chod. Vedle paštiček, nakládaných lahůdek i prostých pečených kuřat se servírovaly italské speciality, ale také vpravdě obyčejný, ale chutný český chleba.

Večeře se účastnil císař se svým dvorem. Po slavnostním přípitku dal Rudolf pokyn a večeře mohla začít. Po jídle přišly na řadu společenské tance, a to jak v podání měšťanů, tak příslušníků cechů. Nechyběl ani tanec s rakví.

Na závěr slavnostního večera mělo dojít k předání zhotovené císařské koruny z rukou magistra Kellyho. Avšak stalo se cosi podivného a nedobrého. Pan Kelly třikrát marně nechal vyvolat císaře, ten se již na hostině neukázal. Málokdo si povšiml, kdy a proč hostinu opustil. Místo císaře ujmuli se slova maršálek Russworm a kardinál Spinelli. Tito dva využili příležitosti císařovy nepřítomnosti, ustanovili sami sebe jedinými členy Rady a nechali poslat pro Matyáše, císařova bratra, který se podle těchto dvou pánů má stát novým císařem. Žádné hledání Rudolfa, žádné vyšetřování jeho nepřítomnosti nenařídili.

Celá situace vypadá jako úkladná zrada a klam. Byl snad císař odstraněn, aby byl uvolněn trůn pro Matyáše? Nebo se jedná o jakousi podivnou souhru okolností? Nevíme.

Aby byl osud cechů zpečetěn, nechala nová rada vyhlásit, že služeb cechů již není třeba. Vyhotovená koruna zůstala neodhalena a bude prý určena pro hlavu císaře nového.

Magistr Kelly nemohl pochopitelně nechat situaci jen tak. Jakmile jeho zraky spatřily nedůstojné scénu, kterak maršál Russworm nechal z Rady a ba i z Hradu vykázat hraběnku Stradovou, kterou hanebně označil za pouhou přítelkyni bývalého císaře, bylo mu jasné, že musí začít jednat. Svolal proto na další den všechny cechy k Vltavě, kde jim vyjeví plán pátrání, který mu v hlavě již uzrál.

Zdá se, že další dobrodružství zavede cechy v páté etapě do spletitého Josefova….

Kdo ví, na co tam měšťané narazí?