CETEH třetí etapa

30.Červenec 2020

Třesk cvičných zbraní rozléhá se nádvořím, mistři udělují poslední rady svým svěřencům. Na jiném nádvoří probíhají souboje ve střelbě, jinde měšťané pilují další bojové dovednosti. Ano, našim městským cechům byl dán úkol popasovat se mezi sebou na kolbištích, střelnicích a v poli. 

Důvod k tomu byl prostý. Na výrobu císařské koruny je vedle zlata a dalších drahých kovů, které cechy na své cestě za císařskou odměnou již nasbíraly, potřeba dalšího materiálu v podobě myrty, drahokamů a relikvií. Duchovní i vojenská klika na dvoře jeho milosti císaře se pro jednou opět spojila, a tak pod patronátem maršála von Russworm a za přímé účasti Rabbi Löwa nezbylo cechům než se podvolit a zkřížit zbraně mezi sebou. Vítězům v tomto střetu mělo pak připadnut nejvíce potřebného materiálu. Maršál patrně doufá, že tímto přístupem z měšťanů získá základ pro nový pluk císařské armády pro případný boj s Turkem. Pohnutky a motivy Rabbiho Löwa jsou nejasné, jako ostatně vždy…

Žádný z příslušníků cechu nebyl na životě ani zdraví ohrožen, jen pošramocená pýcha těch, na něž se v boji paní štěstěna zle zamračila, potřebovala chvilku té pozornosti. Ale podaná ruka soupeře a pochvala mistra za chrabrost a nasazení jakékoliv případné rozepře ihned v zárodku utlumila.