CETEH pátá etapa

02.Srpen 2020

Po fiasku na císařské hostině, která skončila naprosto mimo jakékoliv očekávání pohřešováním samotného císaře a ustanovením nové Rady, prohledal magistr Kelly spolu se stále ještě věrnými členy císařské gardy celou Prahu. Sklep po sklepu, dvůr za dvorem, stavení za stavení, ovšem nikde nesetkali se s žádnou stopou, která by do pátrání vnesla jasnějšího světla.

Jedinou zbývající čtvrtí, kterou Kelly při pátrání neprozkoumal, byl Josefov. Nikoliv že by snad Kelly pátrání zanedbal. Nebyl však do čtvrti žádnou z bran vpuštěn. Byla to velmi podivná situace. Jakoby místní obyvatelé vůbec nechtěli žádné pátrání mezi zdmi Josefova dopustit. Nepřístupně se tvářící a naprosto mlčící strážníci se nedali žádným způsobem obměkčit, nepomohlo ani odvolávání se na autoritu a postavení, jakému se Kellymu u dvora dostává. Podivný klid jakoby sálal z celého Josefova. Teprve až později si Kelly uvědomil, že čtvrť sama je zcela tichá. Hlahol kupců, nadávky pohůnků, ani klevetění spěchajících chodců. Nic z toho nebylo toho dne z Josefova slyšet.

Kelly zapátral v polozapomenutých manuskriptech z dob dávno minulých a zjistil, že podivné ticho má nějaký tajemstvím opředený význam. Dokumenty vyzradily tajemství popisující údajné zašifrované sdělení v jedné z vltavských lagun. Kelly se proto se svěřil cechům se svým zjištěním a poprosil je, zda by mu nepomohly objasnit, oč ve ztichlém Josefově běží a zda má toto ticho nějakou souvislost s císařem.

Cechy okamžitě souhlasily. Z prastarých indicií umístěných ve vodách Vltavy cechovníci zjistili, že právě tyto dny připadly na svátek nazvaný Dny posvátné tichosti. Žádný z obyvatel ani návštěvníků Josefova nesmí v těchto dnech žádným způsobem nahlas mluviti, pouze šeptem je dovoleno v nejnutnějším případě druhého oslovit. V Josefově se také pohybují jacísi strážci ticha, podivné a hrůzu nahánějící postavy s bílou maskou na obličeji, kteří jsou oprávněni hlučného jedince i celou skupinu z Josefova vykázat.

Jelikož se cechy chovaly zcela tiše, byly do Josefova vpuštěni. Při observaci význačných míst josefovských se podařilo zajistit výpovědi od důležitých i prostých obyvatel Josefova. Zde jsou na ukázku některé ze zjištěných svědectví:

Ptáte se, zda něco nevím o zmizení císaře? Hmm, jen, že se to stalo na bále. Nikdo z nás prostých židů tam nebyl pozván. Ze všech obyvatel Josefova byl na bále snad jedině rabbi Löw; císařův důvěrník a přítel. Taky se vrátil do synagogy dost rozrušený.

O tom, kde by mohl být císař, nic nevím. Jedině snad rabbi Löw. Je moudrý, ale podivínský. Navíc jsme si všimli, že na něčem celé noci usilovně bádá. Dělá kolem THOHO hodně tajností.

Císař Rudolf je dobrý panovník. Nás židy vždy uznával jako právoplatné obyvatele. Za to jsme mu vděční a vždy mu budeme dobře sloužit. Teď, když zmizel, tak nad námi nikdo nedrží ochrannou ruku. Rabbi Löw dnes říkal, že by to mohla být pohroma a že TO musí urychleně dokončit. Co myslel tím TO, ale nemám tušení.

Jedno vím jistě, kdyby tu byl někde schován císař, už bych to jistě vědět. Tady se totiž všechno vždycky prokecne, hehe. Například vím od služebné v synagoze, že si Rabbi Löw nechal před nedávnem zhotovit velkou bezpečnou truhlu, nebo snad až sarkofág. Na co mu má sloužit nebo co je v něm ale nikdo neví.

Na základě svědectví dospěly cechy k závěru, že v Josefově se děje sice něco podivného a že rabbi Löw pracuje na jakémsi projektu, na TOM či na NĚČEM, ovšem se zmizením císaře toto pravděpodobně přímo nesouvisí. Pokud však rabbi říká, že zmizení císaře by mohlo TO zcela zhatit, je možné, že intrikánští maršálek Russworm a kardinál Spinelli odstranili císaře z cesty právě proto, aby se k TOMU dostali a TO využili ke svému účelu, tedy k prosazení Matyáše na trůn.

Je jasné, že informace, které cechy zjistily, nesmějí se dostat k uším Rady. Víme, že ve zmizení císaře není rabbi Löw nijak zapojen, neboť jeho zmizení mu nijak neprospívá. Okruh podezřelých se proto velmi zúžil.

Jsme na stopě… Jde nám až mráz po zádech, když si uvědomíme, že zrádci vládnou takovou silou a mocí, že z cesty odstranili samotného císaře. Bojíme se, jaký bude další jejich krok. Mají zrádci dost odvahy a sil, aby si dovolili i proti samotným cechům zosnovat nějaký úskok či podlý čin? Dovolí si zariskovat a poštvat proti sobě hned šest královských měst? Budou cechy schopné najít důkazy podporující jejich podezření, že za zmizením císaře stojí Spinelli a Russworm?

Odpovědi na tyto otázky se nám jistě zodpoví v nejbližších dnech…