4. Etapa – Sultanát Omán

28.Červenec 2019

Expedice Variola nabrala již světového významu a není na světě jediné médium, které by o expedici nehovořilo. Dostáváme od stovek a tisíců jedinců z celého světa povzbudivých rekomand: „Jsme s vámi! Vytrvejte! Hrdinové!“. 

Expedice nelení a den za dnem, míli za mílí, letí vstříc svému osudu. Přes všechny nástrahy se dopracovala do druhé poloviny své cesty směrem k nejvyšším horám světa. Ty jsou však i přes rychlost expedice stále tisíce kilometrů vzdálené. 

Za účelem doplnění zásob a vody a drobných oprav balonů rozhodl doktor Žába i vzhledem k převládajícím nepříznivým větrům, že dalším místem pro mezipřistání se stane Sultanát Omán. A opět se ukázalo, že prozatím neznámá osoba zasílající svou korespondenci pod pseudonymem Krýča, je opět ve svém úsudku bezchybná. V poslední korespondenci od tohoto neznámého odborníka na vzduchoplavbu se doktoru Žábovi dostalo stran Ománu cenných rad.

Krýča varoval, že v zemi vládne neomezenou mocí sultán, jehož slovo je zde i zákonem. K doplnění zásob a k získání povolení přeletu nad touto pro nás téměř neznámou zemí bude jistě potřeba sultánovo svolení, které však nebude snadné získat.

Toto varování se ukázalo více než pravdivé.

Sultán se rozhodl výpravu využít ku svému prospěchu. Jako podmínku pro udělení letového povolení sultán požadoval, aby vzduchoplavci poskytli ochranu několika členům jeho dvora. Země Omán je i přes svou orientální krásu stále plna jistého nebezpečí v podobě loupeživých band. Cestování na delší vzdálenosti tak v této zemi není bez rizika. Ozbrojené stráže bývají až příliš běžnou součástí větších i menších karavan. 

Vzduchoplavci tak měli za úkol přepravit chráněné osoby a nevystavit je přitom žádnému riziku. Klíčovým se ukázal zejména transport přes vodní plochy, kde hrozilo zejména nebezpečí utonutí šlechticů a členů rodiny sultána, neboť umění plavání není v těchto zeměpisných šířkách příliš pěstováno.

Díky přesným radám a poznatkům Krýčeho, které byly součástí jeho korespondence, nakonec vše dopadlo dobře. Všechny přepravované osoby se dočkaly uvítání ve svých příbytcích a Expedice Variola mohla vybavena příslušnými povoleními opět odstartovat vstříc již poslednímu mezipřistání, které se dle všech výpočtů uskuteční v Číně.

Na počest expedice předvedli ještě herci Národního ománského divadla vzduchoplavcům tradiční ománskou hru s pohádkovými motivem.