Informace k odjezdu

18.Červenec 2018

Vážení rodiče našich menších i větších táborníků,

dovolujeme si vám touto cestou poskytnout odjezdové informace k táboru. Věnujte jim, prosíme, náležitou pozornost.

Místo odjezdu:

Odjíždíme z prostoru areálu Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559, Praha 4. Prosíme, do areálu nevjíždějte svými vozy. Také prosíme, aby řidiči respektovali nutnost dodržet volný průjezd i průchod do a z areálu školy. Prosíme, neparkujte na chodníku před Akademií, ani nezastavujte na vyložení dětí a zavazadel v prostoru před vjezdem, a to z důvodů potřeby rychlého výjezdu služebních vozidel útvarů PČR dislokovaných v areálu. Neparkujte také na přilehlém parkovišti, které slouží policistům a pracovníkům Policejní akademie. Pro parkování využijte protilehlé parkoviště přes ulici Lhotecká, popřípadě parkoviště OBI. Pokud se chystáte k odjezdu dopravit MHD, doporučujeme vystoupit na zastávce „Sídliště Lhotka„, která se nachází bezprostředně před areálem školy.

Organizace odjezdu:

Rodiče a děti budou při vstupu do areálu informováni o tom, kde se nachází centrální přehled o rozdělení dětí do jednotlivých oddílů. Pro tyto účely je potřeba znát číslo poukazu dítěte. U vstupu bude umístěn též orientační plánek odjezdu.

Převzetí dětí začíná již v 11 hodin, a  to vstupním zdravotním filtrem zaměřeným na převzetí léků (prosíme neukládat do zavazadel dětí, ale VŠECHNY léky předat zdravotnicím) a zejména na preventivní kontrolu výskytu vši dětské (prosíme o kontrolu hlaviček, v případě hnid, či čehokoliv, co do vlasů nepatří, nebudou děti na tábor přijaty. V takovém případě je třeba vyčistit hlavičky a přivézt děti na tábor později).

Pro předání dětí si připravte všechny potřebné dokumenty (kopie kartičky pojištěnce – pokud jste ji již nedodali, poukaz, potvrzení o bezinfekčnosti), zálohu na ošetření 100 Kč (v případě návštěvy dětské pohotovosti) a kapesné  min. 500,- Kč. Děti prochází nejprve zdravotním filtrem, až poté mohou být předány oddílovým vedoucím. Zavazadla je možné naložit až poté, co dítě projde zdravotním filtrem a je převzato oddílovým vedoucím.

Věnujte pozornost doporučeným věcem, které mají mít děti s sebou.

Dětem, kterým se dělá nevolno při jízdě autobusem, doporučujeme včas podat Kinedryl, nejlépe po dohodě s příslušným oddílovým vedoucím. 

Další informace naleznete v Pokynech pro rodiče.

 

Dovolujeme si vás touto cestou také oslovit s několika drobnými prosbami, které nám a hlavně vašim dětem pobyt na táboře mohou významně zpříjemnit:

První je prosba, zda byste mohli dětem s sebou přibalit natahovací prostěradlo, díky kterému bude noční pohodlí a spánek určitě komfortnější a také stlaní každé ráno bude snazší. 

Druhá prosba se týká bílého trička, které bychom rádi v rámci každého oddílu vyzdobili a vytvořili tak památku na skvěle prožité společné dny. Určitě to nemusí být tričko nově zakoupené, stačí nějaké starší, použité.

 

Přejeme vám krásné letní dny a těšíme se na setkání při převzetí vašich dětí 19. července.

Tým pedagogických pracovníků II. turnusu