Přípravy v plném proudu

12.Květen 2017

Ahoj Jankováci!
Přípravy na tábor jsou v plném proudu. Kterak si letošní magické léto doopravdy užít, jak udělat hry co nejzábavnější a nejvyváženější, jak najít společnou řeč či jak ošetřit případnou bolístku – to vše byla témata našeho čtyřdenního setkání (takzvané „praktikum“), které se uskutečnilo ve dnech 5. až 8. května v prostorách zotavovny Kněžna v Horní Malé Úpě.

Věnovali jsme se převážně praktickým věcem. Prim v našem povídání hrála bezpečnost, protože na té si na druhém turnusu zakládáme. Probrali jsme tak detailně taková témata, jako je např. pohyb po komunikaci, koupání, jak se chovat za bouřky, jak vybrat a případně upravit prostor pro hraní her či sportoviště, co se smí a nesmí dělat v lese apod. Také jsme si povídali o tom, jak se chovat v případě vzniku požáru a jak co nejefektivněji přivolat pomoc. Velmi podrobně jsme se věnovali také zdravovědě – první pomoci. Všichni jsme si vyzkoušeli různé způsoby ošetření a postupy při vzniku úrazu (i když samozřejmě doufáme, že naše znalosti nebudou na táboře potřeba). Nemalou část našeho povídání také tvořila taková citlivá témata, jako např. šikana a jak jí poznat a řešit, stýskání apod. Stranou nezůstaly ani klasické tábornické dovednosti – rozdělávání ohně a druhy ohnišť, práce s buzolou a mapou, orientace v prostoru. Jak vidíte, snažíme se nic neponechat náhodě :). A nebyli bychom to my, kdybychom si také chvíli nehráli – vyzkoušeli jsme si některé ze seznamovacích her, které již máme pro vás připravené.
Níže se můžete podívat na malou fotografickou ochutnávku.

Těšíme se na vás!
Tým druhého turnusu.