Předmět „zaklínání“

06.Srpen 2017

V univerzitní schránce bylo včera ráno nalezeno 12 dopisů, každé ze tříd byl určen jeden. Všechny byly opatřeny zaklínadlem. Abychom zjistili co je jejich obsahem, museli jsme v Temném hvozdě vyhledat starého kouzelníka Kosmu, který nám poradil, jak dopisy přečíst. Vysvětlil nám, že k přečtení dopisů je třeba vyslovovat ty správné kouzelnické formule a zaříkadla. 

Dopisy nás nasměrovaly do černé pavoučí komnaty, která, jak se ukázalo, byla přímo na území naší školy. Ovšem ta nejhorší zpráva na nás teprve čekala. V pavoučí komnatě jsme nalezli nezvratný důkaz toho, že kouzelník Pavlus, náš učitel obrany proti temné magii, je ovládán samotným Abadonem a po celou dobu výuky jej informoval o veškerém školním dění! Pan rektor měl tedy pravdu, když profesora Pavluse podezříval z nepravosti. Naštěstí, jak nám večer při shromáždění školy rektor vysvětlil, nepatří Abadonovi Pavlusova duše, ale jen jeho mysl, kterou ovládá temnými čarami. Snad se nám podaří toto zjištění obrátit proti samotnému Abadonovi a pana Pavluse z jeho moci vyrvat a tím zachránit! Je nad slunce jasnější, že podlý a zlý černokněžník Abadon udělá vše pro to, abychom v našem snažení neuspěli, abychom selhali  ještě před složením závěrečné kouzelnické zkoušky. Musíme proto zdvojnásobit naše úsilí a obsáhnout všechny čarodějné předměty co nejdříve.

Abychom se trochu vzpamatovali z dramatických zjištění dnešního dne, uspořádali jsme rozlučkový čarodějný rej, kterým jsme se zároveň rozloučili s naší výukou. V neděli už nás jen čeká dramatické finále a rozuzlení celého příběhu. Snad vše dobře dopadne!