Abadon poražen!

07.Srpen 2017

Včerejší den zcela nepochybně vstoupí do dějin nejen kouzelnické historie. Bude to den vítězství a radosti, neboť se podařila veliká věc. Zlý černokněžník Abadon byl i se svými nohsledy na hlavu poražen, jeho temná duše byla vyhnána z tohoto světa a naší univerzitě se podařilo získat akreditaci na výuku předmětu obrana proti temné magii na dalších 500 let!

I když nyní v duši jásáme a jsme plni úlevy, vítězství spravedlnosti a dobra se nerodilo lehce. Nepřišlo k nám jen tak odnikud, museli jsme si jej tvrdě vybojovat poctivou denní prací, pílí a odvahou.

Ve večerních hodinách se sešla celá škola k mimořádnému shromáždění. Pan rektor nám oznámil, že naše výuka je u konce, a že jsme nyní hotovi postavit se Abadonovi. Po slavnostním vyhlášení nejlepších tříd a kolejí jsme se již chystali do našich kolejních klubů, když v tom se to stalo. Na pozemky školy zaútočili Abadonovi pohůnci. Svými temnými útočnými kouzly prorazili školní ochrany a probojovali se až do naší hodovní síně. Zde je rektor spolu s učitelským sborem zastavili. Do nastalého ticha se zjevil sám Abadon! Ve své domýšlivosti se nám z cimbuří naší strážní věže vysmál. Označil nás za naivní neschopné hlupáky a oznámil nám svůj úmysl – ihned zničit naší univerzitu, obsadit ministerstvo kouzelnictví a stát se neomezeným vládcem světa. Jenže Abadon se opět přepočítal. Netušil, že jsme již v minulých dnech odhalili jeho plány a zejména že jsme zjistili totožnost jeho loutky, profesora Pavluse. Ten díky kouzlu na vymazání paměti neměl o svém odhalení ani ponětí a nemohl tak svému pánovi, který ovládal Pavlusovu mysl, podat informace posledních dní a hodin. Zůstalo tak před zraky pána zla skryto, že jsme obsáhli kouzlo schopné jej vyhnat z tohoto světa, zbavit ho hmotného těla a navěky zatratit v zapomnění. Naší výhody jsme bezezbytku využili. Díky strachomoru – kouzelné látce na podporu účinnosti obranných kouzel proti temné magii, kterou jsme získali v minulých dnech – a zaklínadlu, které nás naučil magik Kosma, jsme Abadona na hlavu porazili. V dramatickém souboji byl Abadon vyhnán nejen z naší školy, ale i z tohoto světa. 

Jakmile byl Abadon vyhnán, i mysl nešťastného pana Pavluse byla osvobozena. Učitelský sbor Jankovské akademie magických umění je tedy opět kompletní, zlo bylo z jeho řad vymýceno a nic již nestojí v cestě dalšímu školnímu roku.

Ten však začne až po zasloužených prázdninách.