Únorové setkání

06.Březen 2017

Přátelé a kamarádi,

přinášíme malou ochutnávku z pravidelné táborové schůzky. Náš tým se schází pravidelně jednou za měsíc. Ne že bychom se jindy neviděli! Avšak jen jednou za měsíc se sejdou skutečně všichni oddíláci a i ostatní členové týmu na pravidelnou, zhruba hodinu a půl až dvě hodiny trvající schůzku, kde jsou probírána všechna témata, která s přípravou tábora nějakým způsobem souvisejí. 

V průběhu měsíce se pak setkávají jakési „mikrotýmy“, kde se připravují takové aktivity, jako jsou třeba divadla, celotáborová hra, noční hra apod. Vedle dvou víkendů (tzv. „praktik“) jsou tak přípravě tábora věnovány stovky hodin pečlivé a někdy docela náročné práce. Na výsledku jsou však ty stovky hodin příprav samozřejmě v pozitivním slov smyslu vidět :).

Níže si můžete prohlédnou fotky ze zatím poslední schůzky. Děkujeme tímto Míše Machačové a škole SPŠST Panská za pravidelný azyl!

Tým druhého turnusu