Ze života na hlídkovém táboře

01.Srpen 2016

Abychom co možná nejdokonaleji pokryli pobřeží našeho ostrova pozornými hlídkami a tím zvýšili naše šance na objevení případnými záchranáři, rozhodli jsme se vybudovat asi před deseti dny na odlehlé části pobřeží prozatímní hlídkový tábor. Protože jsme si již s plným vědomím vážnosti naší situace smířili, že případná záchrana z tohoto tajemného ostrova nepřijde z venčí, nýbrž že bude pramenit z našeho vlastního důvtipu a pracovitosti, tento pozorovací tábor jsme před několika dny zrušili jako nadbytečný.

Budoucím generacím zanecháváme tuto zprávu. Snad dovednosti zachycené v naší zprávě poskytnou případným dalším trosečníkům útěchu a návod, jak si na tomto ostrově zbudovat nový (doufejme prozatímní) domov.