Informace o přihláškách a poukazech

07.Červen 2016

Vážení rodiče, milé děti,

velmi dobře si uvědomujeme, že čas neúprosně letí a že za několik málo dní budeme moci říci, že do odjezdu na tábor nám zbývá pouhý měsíc. O co rychleji se termín odjezdu na tábor blíží, o to více se přípravě druhého turnusu věnujeme. Proto nás mrzí, že jste stále ještě neobdrželi přihlášky, poukazy a další informace, které jste v minulých letech měli k dispozici obvykle již počátkem května.

Agendu spojenou s přihlášením dětí na tábor garantuje provozovatel tábora, tedy Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia, nikoliv realizační tým druhého turnusu. Své případné dotazy a připomínky proto, prosíme, směřujte provozovateli tábora, konkrétně paní referentce Bc. Iloně Faitové, tel. 974 884 555, která má uvedenou agentu na starosti. Pevně věříme, že vše dobře dopadne a poukazy, přihlášky i další informace obdržíte v nejbližších dnech.

Za druhý turnus věříme, že se všemi, kteří projevili zájem se zúčastnit našeho báječného tábora, si u odjezdu potřeseme pravicí a při zahajovacím táboráku si společně zazpíváme, tu naší jankovskou hymnu…