3. srpna LP 2012

03.Srpen 2012

Dnešní den jsme věnovali poslední etapě celotáborové hry. Na několika stanovištích jsme si vyzkoušeli rozličné vojenské bojové techniky a dovednosti, jako je jízda na koni, šerm či střelba z vlastnoručně vytvořených luků. Naše snaha nebyla marná, a tak jsme ve veliké bitvě na hlavu porazili proradná švédská vojska. Slavné vítězství tak ukončilo naše celotáborové snažení, avšak slavnostní závěr celotáborové hry nás čeká až v sobotu večer, kdy se opět zjeví sám svatý Václav, aby povýšil panoše do stavu rytířského.

Starší kamarádi se stejně jako ti mladší před několika dny věnovali také míčovým hrám v táboře. V několika miniturnajích se chlapci utkali ve fotbale a děvčata ve vybíjené a přehazované.

Večer jsme byli svědky galavečera jankovské superstar. V těsném hlasování zvítězila naše kamarádka Linda Leová, která se tak stala historicky první jankovskou superstar. Doufáme, že jsme tím založili na pěknou tradici, kterou se podaří realizovat i v dalších letech.