26. července LP 2012

26.Červenec 2012

Dnešní slunné dopoledne jsme využili zejména k zahrání si již třetí etapy naší celotáborové hry s názvem „Prapory dnes žijí dobrou strategií“. Cílem této etapy bylo osvojit si a rozvinout základy bojové strategie, kterou je třeba užít v boji proti zákeřnému švédskému vojsku. Dopoledne si tuto hru zahrála starší kategori, odpoledne si jí zahráli naši mladší táboroví kamarádi.

Protože nám sluníčko vydrželo, opět jsme naskákali do táborového bazénku, abychom se uchránili od úžehu, úpalu či jiných letních neduhů.

Jako večerní program připravili nejstarší táborníci pro čtyři nejmenší oddíly líbezný pohádkový les. Malí táborníci startovali od svého oddílového táboráčkui a poté putovali ve skupinkách lesíkem, kde potkávali známé pohádkové bytosti, pro které plnili různé drobné zábavné úkoly. Od Večerníčka potom dostali na památku kouzelný korálek. Malým kamarádům se pohádkový les moc líbil a my doufáme, že v podobném kouzelném duchu budou dnes v noci snít…

Dnes také nabízíme ke shlédnutí další video, tentokrát z druhé etapy celotáborové hry s názvem „Na výzvědech“.