22. července LP 2012

22.Červenec 2012

Dnešní den byl ve znamení celotáborové etapové hry. Plni dojmů ze včerejšího velkolepého zahájení jsme se dopoledne vrhli na výzdobu našich bojových zástav a na sladění hlaholů našich hrdel při nápěvu bojového pokřiku, jež má zahnat na útěk prohnilé švédské hordy. Před Svatováclavskou komisí byla naše snaha následně oceněna panem Martinem z Pyšel, který podal hlášení samotnému bratru Václavovi. Ten svým rozkazem následně ohodnotil nejlepší prapory a župy našeho vojska.

Odpoledne se nejstarší dva oddíly vydaly na třídenní výpravu na samotnou horu Blaník, kde poblíž vesnice Chlistov rozbily své ležení. My jim přejeme zejména dobré počasí, které se snad bude v následujících dnech pouze zlepšovat.