1994 – Vůz do Tennessee

Kronika 1994 – Vůz do Tennessee

Proklatě dobrá celotáborová hra Zdeňka Drechslera nezapomenutelná autentickou výzdobou tábora a tematickým večerním programem pro celý tábor „Jankow city“