Klanová příslušnost

22.Červenec 2018

Dnešní den jsme již oblékli skotské barvy, kilty, ozdobné čepice, a za zvuku tradičních skotských nástrojů jsme se jali zdobit naše vlajky a zvelebovat skotská území. Jsme ve Skotsku, Highlands, píše se třinácté století našeho letopočtu. Písky času odsypaly již nějakou tu dobu od nejslavnější bitvy skotských dějin, bitvy u Stirling Bridge. Po ní získal vítězný a všemi Skoty milovaný William Wallace slávu, obdiv i titul „Ochránce Skotska“.

Avšak tento slovutný národní hrdina byl poté zbaběle zrazen v bitvě u Falkirku. Byl zde poražen a zajat anglickým králem Eduardem I. Nyní, vězněn v Edinburghu, čeká na svůj ortel.

My jsme byli povoláni samotným Robertem Brucem, přítelem a nástupcem Williama Wallace, abychom se dnes večer dostavili na popravčí vrh nad Edinburghem, neboť zde má se konat onen dlouho očekávaný soudní proces.  Pokud má být Wallace zachráněn, je k tomu právě dnes a právě tady poslední příležitost. Pokud se to nepodaří, jistým rozsudkem pro Wallace je smrt. S ním zemře na dlouhou dobu i sen o skotské nezávislosti na anglické šlechtě.

Robert Bruce deklaroval, že nechce bojovat se zbraní v ruce, ale počtem, přesvědčením a zákonnými prostředky. Snad se mu i s naší pomocí a s pomocí naší víry ve spravedlnost a čest podaří zadržet nemilosrdnou ruku kata.

Musíme anglickou šlechtu přesvědčit, že lid skotský je schopen zvelebovat svá území, starat se o své klanové vlajky, o své tradice. Celý den jsme se proto na dnešní večer připravovali. Zdobili, kreslili, stříhali, malovali, řezali či žehlili. Zapojil se doslova každý z nás. A večer uvidíme, zda naše úsilí nebylo marné!