2003 – Království Jankovské

Kronika 2003 – Království Jankovské

Petr II. zvaný Dobrotivý, z Boží vůle král a vládce Jankovského království na vědomost dává, že dcera jeho zakleta jest a po osvobození prahne. Pročež udatníci rodu sprostého i panského, urození zemané i kmáni, spěšte věrnost králi osvědčiti a pro věky budoucí rytíři udatného srdce budete zváni u stolu a dvora králova……

Autor : J. Frydrych