1996 – Řeckem k bohům Olympským

Kronika 1996 – Řeckem k bohům Olympským

Precizně propracovaná celotáborová hra z dílny autora Jankovské hymny II. turnusu Míry (Blechy) Vykoukala