1995 – Říše Inků

Kronika 1995 – Říše Inků

I tato etapovka byla autorským dílem bývalého hlavního vedoucího Míry Aksamita, který v ní zúročil nejen svou znalost dějin předkolumbovských indiánských kultur, ale i všeobecně známou hlubokou náklonnost k bulharsko-peruánsko-německo-jugoslávskému koprodukčnímu filmu „Poklad Inků“ (Od té doby jsem Machu-Picchu nespatřil…)