1989 – Loňské sněhy

Kronika a popis 1989 – Loňské sněhy

Bystřejší pamětníci, poznají v černobílém dávnověku aktuálního hlavase I.turnusu -Loupáka